• Header-kenniscentrum-1.jpg

« חזור

מהי פוטוסינתזה (הטמעת אור)

Blog-Fotosynthese.jpg30 okt.

צמח מבצע פוטוסינתזה בחלקיו הירוקים באמצעות כלורופלסטים. מטרת הפוטוסינתזה היא ייצור סוכר (גלוקוז) וחמצן .(O2) לצורך תהליך הפוטוסינתזה זקוק הצמח לשלושה דברים: מים דרך שורשיו, דו תחמוצת הפחמן (CO2) דרך הפיוניות (סטומטות) בעליו ואור שמש לאנרגיה. כל הצמחים זקוקים לאור עבור תהליך פוטוסינתזה.

מים + פחמן דו חמצני + אור ← גלוקוז + חמצן
6H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6O2

הגלוקוז שיוצר מומר לתרכובות אחרות כמו תאית ועמילן. תרכובות אלה משמשות כמזון לבני אדם ובעלי חיים או כדלק (עץ) לבני אדם.

צמחים משתמשים בכלורופיל כדי לספוג את אנרגיית האור שהם צריכים לצורך פוטוסינתזה. ניתן למצוא כלורופיל במה שמכונה כלורופלסטים (או פלסטידה ירוקה). הכלורופיל מעניק לצמח את צבעו הירוק. בעוד שכל חלקי הצומח הירוקים מכילים כלורופלסטים, האנרגיה הרבה ביותר מופקת מהעלים.

שריפת אנרגיה (דיסימילציה)

צמחים משתמשים באנרגיה, בדיוק כמו בני אדם. הם משחררים אנרגיה זו דרך חמצון הגלוקוז, ומייצרים פחמן דו חמצני כמוצר פסולת. צמחים, כמו בני אדם, משתמשים בחמצן לתהליך זה המכונה דיסימילציה.

גלוקוז + חמצן ← מים + פחמן דו חמצני + אנרגיה
C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6 CO2 + energy

התוצאה היא שבמהלך היום, כאשר הצמח עובר חמצון ותהליכי פוטוסינתזה, מוחלפים חמצן ופחמן דו חמצני בשני הכיוונים. בלילה לא מתרחשת פוטוסינתזה, אך החמצון ממשיך. בלילה משתמש הצמח בחמצן ומשחרר פחמן דו חמצני.

צמחים משתמשים ביותר פחמן דו חמצני בתהליך הפוטוסינתזה ממה שהם מייצרים במהלך החמצון. וגם להפך: הם מייצרים ביותר חמצן בתהליך הפוטוסינתזה מאשר הם משתמשים במהלך חמצון.

תהליכי צמיחה ופריחה אופטימליים

הדשן העלוותי של BAC מספק ייצור מהיר של כלורופיל בעלים ועוזר לחזק את הצמח באופן כללי. לכן הסיכוי שמחלות כמו קימחון ובוטריטיס יפגעו בגידולים שלכם הוא קטן. תהליך הפוטוסינתזה יהיה יעיל ככל האפשר, והצמיחה והפריחה - אופטימלים.

מעוניינים ללמוד יותר על השפעות הפוטוסינתזה על היבולים? פנו לאנשי הצוות המנוסים שלנו לקבלת ייעוץ אישי.

« חזור

Scroll to top