• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Zadní

Význam optimální kyselosti půdy

zuurtgegraad-ph-plantenvoeding.jpg18 apr.

Kyselost či pH hraje důležitou roli v tom, jak se rostlinám daří. Hladina pH ovlivňuje formu a následně také dostupnost živin vyskytujících se v půdě. 

Každý žijící organismus potřebuje živiny pro růst, vývoj a pro to, aby dobře prospíval. Stejné je to i u rostlin. Vyžadují půdní minerály. Důležité živiny rostlin jsou:

 • Bor: posiluje membrány a stimuluje rozvoj rostoucích částí. 
 • Vápník: je složka buněčné stěny, a proto posiluje buňky. 
 • Chlór: je prvek nutný pro rovnováhu solí a umožňuje příjem dalších živin. 
 • Fosfor: je spojený s přenosem energie v rostlině. Je velmi důležitou složkou pro tvorbu kořenů, květů a semen. 
 • Železo: je prvek nutný pro vývoj chloroplastů. 
 • Vápník: aktivuje různé enzymy a hraje důležitou roli v rovnováze solí uvnitř rostliny. 
 • Měď: je prvek nutný pro mnoho oxidačně redukčních reakcí uvnitř rostliny. Bez přítomnosti mědi nejsou tyto reakce možné. Měď také umožňuje tvorbu vitamínů.  
 • Hořčík: je součástí chloroplastů a stavebním prvkem enzymů a buněčných stěn. 
 • Mangan: je prvek nutný pro to, aby udržoval chloroplasty pevné a umožňoval uvolňování kyslíku. Napomáhá také metabolismu rostliny. 
 • Molybden: je prvek nutný pro příjem dusíku (fixace dusíku a redukce dusičnanu). Molybden je stavební prvek pro některé hormony rostlin. 
 • Nikl: umožňuje funkci enzymů tak, aby se udržoval koloběh dusíku. 
 • Dusík: je mezi jiným také důležitou součástí aminokyselin a chloroplastů. Dusík stimuluje vegetativní vývoj rostliny. 
 • Zinek: je součástí různých enzymů. 
 • Síra: je součástí různých aminokyselin a proteinů. Podporuje také růst kořenů a pevnost rostliny. 

Problémy růstu rostlin

Problémy růstu rostlin mohou být způsobeny nedostatkem živin, což může mít příčinu v půdním pH. Optimální hodnota pH je mezi 6 a 7. Nízká hodnota pH (kyselé prostředí) zpomaluje příjem živin. Dochází k tomu v důsledku toho, že ionty H⁺ mají negativní dopad na růst kořenů a následně též na příjem živin. Nízké hodnoty pH navíc brání dostupnosti živin. Na druhou stranu vysoké hodnoty pH mohou způsobit, že se živiny vyskytnou v jiné formě a rostlina je ve větší či menší míře nebude schopna absorbovat. 

Vliv kyselosti na absorpci dusíku

To, jaký vliv kyselost má, je dobře vidět na absorpci dusíku (N₂): rostliny tuto látku nemohou absorbovat jako plyn, ale potřebují ji získávat z půdy ve formě dusičnanu či amonného kationu. 

Tento proces vyžaduje různé bakterie: 

 • Bakterie fixující dusík umožňují, aby se vzdušný dusík přeměnil v amonný kation. 
 • Bakterie způsobující hnití přeměňují odpadní bílkoviny či odumřelé organismy na amoniak. 
 • Nitritační bakterie přeměňují amoniak na dusitan. 
 • Nitratační bakterie přeměňují dusitan na dusičnan. 

Zkráceně lze říci, že tyto bakterie jsou nezbytné pro absorpci dusíku rostlinami. Bakterie nejlépe plní svou úlohu při hodnotách pH od 6 do 7. Při hodnotě menší než 6 se nitrifikace odehrává stále méně. Vzhledem k tomu, že dusík má významnou úlohu, má to na rostlinu velký dopad. Dusík je například důležitý pro produkci nukleotidů. Nukleotidy jsou stavebními prvky DNA. Rostlina není schopná bez dusíku obnovovat své buňky, a tak umírá. 

Kontrolery pH BAC

BAC nabízí vysoce koncentrované produkty pH⁻ a pH⁺ pro snižováni či zvyšování hodnot pH v půdě. Tyto produkty umožňují stabilizaci zásob vody, aby půda byla schopná dosáhnout optimálních hodnot pH. Tyto produkty si můžete objednat v našem internetovém obchodu

Chcete další informace o našich produktech i o tom, jak fungují? Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Rádi vám pomůžeme.

« Zadní

Scroll to top